เปิดการกรอกรายงาน ทุกวันที่ 28 ของเดือน จะปิดการกรอก วันที่ 12 ของเดือนถัดไป
update 28/03/60 :16:30 น. สภาพเปิด

เข้าสู่โปรแกรมกรอกข้อมูล ตรวจรายชื่อที่ส่งแล้ว และหรือผู้บริหาร สพป.นค.1 เข้าตรวจสอบข้อมูลคลิกที่นี่